Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.colecto.pl.

 • Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
  przekazanych przez Użytkowników w związku z składaniem przez nich zamówień poprzez witrynę www.colecto.pl.

 • Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
  P.P.H.U -WPC- Paweł Cerbiński z siedzibą w 63-510 Mikstat, ul. Kaliska 25
  KRS………………….. NIP: 622 101 07 21      REGON: 250 258 288

 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
  procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
  nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
  odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
  aktach prawa wspólnotowego.

 • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
  w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
  danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
  stronami umowy.

 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
  następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “Cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

 • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
  osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
  umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
  danych w dowolnym momencie.

 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
  może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
  ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
  zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 • W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
  internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
  serwis www.colecto.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
  regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
  dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Shopping Cart